Menu
Sepetim

Voco Bifix SE Yapıştırma Simanı

Ürün Tanımı:

Bifix SE, üniversal, dual sertleşen, self adeziv kompozit simandır. Ürün seramik, zirkonyum diyoksit, kompozit, metal ve fiber postların simantasyonunda kullanılabilmektedir. Bifix SE kullanıldığında ek adeziv veya yüzey hazırlayıcı materyallerinin kullanılması gerekmemektedir. Bifix SE piyasada bulunan tüm silanlar ile birlikte kullanılabilmektedir.

Bifix SE bi- fonksiyoner metakrilatlar, asidik metakrilatlar ve inorganik doldurucular içermektedir. Doldurucu içeriği ağırlığınca %70’dir.

Bifix SE üniversal (U), beyaz-opak (WO) ve transparan (T) renklerinde sunulmaktadır.

QuickMix şırınga sayesinde materyal hatasız ve hava kabarcıksız karıştırılmaktadır. Bifix SE basit ulaşılabilen kaviteler ve restorasyonlar için ucu daralan kanüller (tip 14) ve ucu yayvanlaştırılmış kanüller (tip 15) ile birlikte sunulmaktadır. Tip 1 kanül ucu yayvanlaştırılmış kanüle takıldığında ulaşılması güç alanlara materyalin uygulanması sağlanmış olmaktadır.

Polimerizasyon:

Uygulama süresi: 90 sn. (23 °C)

İntraoral uygulama süresi 30 - 60 sn.

Sertleşme süresi: 4dk. (37 °C)

Bifix SE’ nin karıştırma kağıdının üzerinde sertleşme süresi değerlendirme açısından sağlıklı sonuç vermeyecektir, zira simantasyon kompozitleri oda sıcaklığında oksijene maruz bırakıldıklarında sadece ince tabakalar olarak veya kısmi veya hiç polimerize olmamaktadırlar. Tam polimerizasyon hasta ağzında, oksijenden izole olarak gerçekleşmektedir.

Endikasyonları:

– Seramik, zirkonyum diyoksit, kompozit ve metal inlay, onlay, kron ve köprülerin (Maryland köprüler hariç) daimi simantasyonunda

– Metal, seramik, zirkonyum diyoksit ve fiber postların daimi simantasyonunda

Pulpa koruması:

Pulpa iritasyonlarını engellemek için pulpaya yakın alanlar kalsiyum hidroksit preparatı ile tamamen kapatılmalıdır.

Uygulama:

1. Geçici restorasyonun uzaklaştırılması ve kavite hazırlanışı

Geçiciyi uzaklaştırınız ve kavite veya güdüğü temizleyiniz, örn. yağ ve flor içermeyen bir temizleme pastası ile.

2. Hazırlık

Nihai restorasyonun uyumunu kontrol ediniz. Eğer kontrol silikonu kullanılacak ise sonrasında silikonun tamamen uzaklaştırıldığından emin olunuz.

Cam seramiklerde oklüzyon nihai simantasyon gerçekleştirildikten sonra kontrol edilmelidir. Kontrol sonrası diş ve restorasyon yüzeyleri temizlenmelidir. Restorasyonu üreticinin talimatına göre hazırlayınız ve kurutunuz.

Diş yüzeyini tercihen sünger veya hava ile nazikçe kurutunuz, dentini hafif nemli bırakınız!

3. Restorasyonun yerleştirilmesi

Teknik olarak şırınganın ilk kullanımında pistonların seviyesinde farklılıklar görülebilmektedir. Bu yüzden her iki pistondan eşit miktarda materyalin geldiğinden emin olana kadar sıkınız. Sonrasında tip 14 veya tip 15 kanülü şırıngaya takınız.

Şırınganın ucundaki kertik ile kanülün çentiği üst üste gelmelidir. Kanülü saat yönünde 90 çevirerek sabitleyiniz. İhtiyaç halinde tip 15 kanülün üstüne tip 1 uç takılabilmektedir. Materyalin 1.1 karıştığından emin olmak için sıkılan ilk 2 mm materyal kullanılmamalıdır. Sonrasında materyal direk

kontak yüzeyine uygulanmalıdır.

Restorasyonu fazlalık kalacak şekilde yerleştiriniz, şırıngayı kapağı veya üstünde bulunan kanül ile saklayabilirsiniz.

4. Fazlalıkların temizlenmesi

Zor ulaşılabilen bölgelerdeki fazlalıklar önce temizlenmelidir. Kontak noktalarını ve interproksimal aralıklardaki fazlalıklar diş ipi yardımı ile uzaklaştırılmalıdır.

Siman fazlalıkları ya kısa süreli polimerize edilerek (1 - 2 sn ışık ile) veya jel kıvamında iken (yaklaşık 60 - 90 sn.) uygun bir el aleti ile kolayca uzaklaştırılabilmektedir. Büyük fazlalıklar daha kolayca uzaklaştırılabilmektedir.

Polimerizasyon süresinde restorasyonun sabitlenmesi gerekmektedir.

Alternatif olarak fazlalıklar restorasyon yerleştirildikten hemen sonra sünger veya benzeri ile uzaklaştırılabilmektedir.

Az fazlalıkları gliserin jeli ile (Air-Block) ile kapatınız ve ışık ile polimerize Ediniz

5. Sertleşme

Ekstra ışıkla polimerizasyon sertleşmeyi kontrol etmenizi sağlar. Translusans restorasyonlar her taraftan olmak şartı ile 20 sn. ışıkla polimerize edilmelidir. Opak restorasyonlarda ışık çubuğunu restorasyonun her tarafından 10 sn. tutarak polimerizasyon sağlamanız önerilmektedir.

Bifix SE oto polimerizasyonu restorasyon yerleştirildikten 4 dk. sonra gerçekleşmiş olmaktadır.

6. Bitim

Fazlalıkların direk polimerizasyon sonrası uzaklaştırılması mümkündür.

Sertleşmiş fazlalıkları frez veya polisaj diski ile uzaklaştırınız. Aproksimal aralıkları polisaj zımparası ile temizleyiniz.

Kanal post simantasyonu

1. Kök kanalını prepare ediniz ve postu üreticinin talimatlarına göre hazırlayınız.

2. Kanalı dezenfekte ediniz, bol su ile yıkayınız ve hidrojen peroksit kullanmayınız.

3. QuickMix şırınganın kapağını çıkarınız, ardından yayvan kanülü (tip 15) takınız ve çevirerek sabitleyiniz. Tip 1 kanül ucunu takınız.

4. Kanalı ve dentini kurutunuz, dentinin hafif nemli kalmasına dikkat ediniz.

5. Bifix SE’nin direk kanala uygulanması (apikalden başlanarak, tip 1 kanül ucu materyalin içinde kalacak şekilde) tavsiye edilmektedir. Lentilo kullanılmamalıdır! Buna ek olarak post’a Bifix SE uygulanabilmektedir. Post’u fazlalığı taşırma amacıyla kanalın içine çevirerek uygulayınız. Fazlalıkları alınız ve kanal postunu sabitlemek için Bifix SE’ yi 40 sn. ışık ile polimerize ediniz.

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bifix SE Bis-GMA, alifatik, aromatik ve asidik metakrilatlar, benzoylperoksit, aminler ve BHT içermektedir. Ürünün içeriğindeki kimi maddelere karşı bilinen hassasiyet (alerji) var ise ürün kullanılmamalıdır.

Göz ile teması durumunda bol su ile yıkanmalı ve göz doktoruna başvurulmalıdır.

Fenol içeren materyaller (ör. Öjenol içerikli geçiciler) Bifix SE’nin polimerizasyonunu negatif etkileyebileceğinden kullanılmamalıdır. Geçiciler için sadece öjenol içermeyen yapıştırıcılar kullanılmalıdır.

Ürünün karakteristik özelliklerinin garantili biçimde elde edilebilmesi ayrıca aksesuarlar kısmında da bulunan orijinal karıştırma uçlarının kullanımı ile mümkündür.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı