Menu
Sepetim

Kulzer Charisma Diamond Kompozit Tek Tüp

Kulzer Charisma Diamond Kompozit Tek Tüp
Kulzer Charisma Diamond Kompozit Tek Tüp

Mevcut Seçenekler:

Kulzer Charisma Diamond Kompozit

Charisma Diamond ışıkla sertleşen, radyoopak bir nano kompozittir. Oklüzal yüzeyler dâhil anterior ve posterior dişlerin adezivle tutturulan, diş rengindeki restorasyonlarında endikedir. Mükemmel malzeme özellikleri sayesinde kolaylıkla, güzel bir estetik sonuç ve dayanıklı, çok parlak bir polisaj elde edilir. Radyoopasite 2,5 – 3 mm alüminyuma eş değerdir (dentin = 1 mm, diş minesi = 2 mm).

Bu dental malzeme, kontrendikasyonlar dikkate alınarak aşağıdaki endikasyonlar için diş tedavisi gerektiren hastalar için uygundur.

Hamile ve emziren kadınlar için tedavi riskleri, doğmamış çocuk veya bebek göz önünde bulundurularak faydalara karşı dikkatle değerlendirilmelidir.

Kulzer tıbbi cihazları çiğneme, konuşma ve estetik gibi oral fonksiyonların rehabilitasyonunu sağlar. Kalan diş yapısını ve/veya alveolar çıkıntıyı restoratif veya protetik olarak stabilize ederler.

Kompozisyon

Baryum Alüminyum Boro Flüor Silikat Cam, TCD Üretan akrilat, Silika, UDMA, TEDGMA, Titanyum Dioksit, Floresan Pigmentler, Metalik Oksit Pigmentler, Organik Pigmentler, Amino benzoikasitester, BHT, Kafurkinon. Charisma Diamond, hacim olarak yaklaşık

%64 dolgu maddesi içerir, dolgu maddesinin partikül boyutu ise 5 nm – 20 μm’dir.

Klinik Endikasyonlar

• I – V sınıfı kavitelerin doğrudan restorasyonu (G. V. Black sınıflandırmasına göre)

• Direkt kompozit veneer yapımı

• Dişlerin şekillerinin düzeltilmesi (örn. diastema, dişlerdeki konjenital defektler vs.)

• Travma veya peridontal hastalık nedeniyle lükse olan dişlerin splintlenmesi

• Süt dişlerinin restorasyonu

• Kor yapımı

• Porselen ve kompozitin onarımları (uygun bir onarım sistemi ile birlikte)

Kontrendikasyonlar

Pulpaya yakın (1 mm’den yakın) dentine uygulanması. Bu ürünün bileşenlerine karşı bilinen veya kuşku duyulan alerji hallerinde bu ürünün kullanımı kontrendikedir. Şu durumlarda kullanmayın (Met)akrilat bileşenlerine karşı bilinen veya şüphelenilen alerji olması halinde

Uygulama yöntemi

Rubber dam’i yerleştirmeden önce CHARISMA Diamond renk kılavuzundan uygun bir renk veya renk kombinasyonu seçiniz. Dişler kuruduğu zaman renkleri önemli ölçüde değişeceği için, bu renk seçim işlemi önemlidir. Tedavi edilecek diş yüzeyine elmas frez, karbid frez, frez veya başka bir aşındırıcı aletle işlem yapılmayacaksa, restorasyonun yerleştirilmesinden önce yüzey ponza veya florür içermeyen bir polisaj patı il temizlenmelidir. Malzemeyi klinik olarak yerleştirmede, kalıplamada ve şekillendirmede kullanım için yapışmayan bir yerleştirme aleti önerilir.

1. İdeal sonuçlar almak için, nem, kan ve tükürükle kontaminasyonu kontrol altına almak için Ivory® rubber dam (veya benzeri) kullanınız.

2. Kaviteyi, klinik kompozit uygulamaları için genel olarak kabul edilen kurallara göre hazırlayınız. Sonra kaviteyi temizleyin ve kurutun.

3. CHARISMA Diamond’un kaviteye uygulanmasından önce, diş yüzeyinde uygun bir mine/dentin adezifi kullanılması zorunludur

(örn. Kulzer’in GLUMA® Bonding’leri). Kavitenin köşelerinde fazla materyal kalmadığından emin olun. Adezif uygulandıktan sonra, kalya veya kan ile kontaminasyonu önleyiniz. Akışkan kompozit malzeme kullanımı (örn. Kulzer’in CHARISMA® Akışkanları)

pürüzsüz bir kavite tabanı oluşturulmasına izin verir ve dolgu malzemesinin adapte olmasına imkan verir). Akışkan bir malzeme tabakası kullandığınızda, onu ilgili kullanma talimatındaki tanımlara uygun olarak uygulayınız ve ayrı olarak sertleştiriniz.

4. CHARISMA Diamond restorasyon malzemesini ince tabakalar (maks. 2 mm) halinde uygulayınız ve diş yüzeyine veya kavite duvarlarına dikkatli bir şekilde adapte ediniz. Restore edilen dişte veya yüzeyde ağır derecede renk değişimi varsa, tavsiye edilen CHARISMA Diamond opak dentin renklerinden birini kullanarak önce bu renk değişimini maskelemek gerekli olabilir.

5. IV. sınıf kavitelerde aşırı saydamlığı önlemek ve ideal estetik sonuç elde etmek açısından, en derindeki tabakalarda, daha sonra gerekiyorsa üniversal CHARISMA Diamond nekleriyle ve kesici diş renkleriyle kaplanabilecek olan bir CHARISMA Diamond opak dentin renk (maks. 1 mm) kullanılması gereklidir.

6. CHARISMA Diamond’ı uygun bir mavi ışıklı polimerizasyon ünitesi (maksimum dalga boyu 450–480 nm; ışık gücü 1550–600 mW/cm², örn. Kulzer Translux®) kullanarak aşağıdaki tabloya göre ince katmanlar halinde polimerize edin. Polimerizasyon sırasında

yüzeyde bir inhibisyon tabakası oluşur, restorasyonun yapım aşamasında bu tabakaya dokunulmaması, tabakanın kontamine olmaması ya da kaldırılmaması gerekir. İnhibisyon tabakası daha sonra eklenecek kompozit tabakalar için kimyasal bağ işlevi görecektir.

CHARISMA Diamond için Translux®-ışık kaynakları veya diğer mavi ışık kaynaklarıyla tavsiye edilen sertleşme süreleri:

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, CO, CL, AM, ONE 20 sn

A4, B3, C3, D3, OB, OL, OM, OD, BL, BXL, YO 40 sn

Kesici diş ve üniversal renkler, ONE 2 mm

Opak renkler (OB, OL, OM, OD) 1 mm

Verilen bilgiler bilgimiz dahilinde sunulmuş olup kurum içi test sonuçlarına dayanmaktadır.

Not: Işık kaynakları ışık şiddeti ve yayılan çıkış spektrumu açısından çok çeşitlilik gösterebilir. Kullanıcı, hastada kullanmadan önce ışık kaynağının etkinliğini üretici firma ile kontrol etmeli ve klinik olmayan kullanım ile doğrulamalıdır.

7. Son şekillendirme ve polimerizasyon işlemi tamamlandıktan sonra CHARISMA Diamond’un bitirme ve polisaj işlemi hemen yapılabilir. Kaba bitirme işlemi için elmas frezler kullanınız. Son bitirme ve şekillendirmede en iyi sonuç, ince grenli elmaz frezler

ve çok yivli karbid frezlerle alınır. Proksimal yüzeylerde bant zımparalar kullanılabilir. Son parlatma işlemi için esnek, silikon lastik polisaj uçları (örn. Charisma® EasyShine), kablar, diskler veya benzeri aletler kullanılabilir.

Talimatlar

• Yukarıda sözü edilen ışıkla sertleşme süreleri minimum süreler olup, optimum restorasyon kalitesine ulaşılabilmesi ve malzemenin fiziksel özelliklerinin korunabilmesi için bu sürelerin kısaltılmaması gerekir.

• Büyük restorasyonların yapımında veya uzun işlem süresi gerektiren restorasyonlarda kompozitin erken sertleşmesini önlemek için reflektör ya geçici olarak kapatılmalı ya da çalışma bölgesine gelmeyecek şekilde başka bir yöne çevrilmelidir.

• Malzeme israfını önlemek için malzemeyi şırıngadan uyguladıktan sonra pistonu çeyrek tur geri çevirerek iç basıncı boşaltın.

• Her kullanım sonrasında şırınganın kapağını kapatın

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı