Menu
Sepetim

Zhermack Universal Tray Adhesive Kaşık Adezivi

1. KULLANIM AMACI
Vinilpolisiloksan için yapıştırma simanı.
2.ÜRÜN AÇIKLAMASI
İlave silikonlar ile standart, deliksiz metal ölçü kaşıkları ve rezin modellenmiş ölçü kaşıkları arasında tutunmayı temin eden özel olarak formüle edilmiş bir yapıştırma simanıdır.
3. AMBALAJ
10 ml şişe.
4. BİLEŞİM
Polidimetilsiloksan, ksilen, toluen, etilbenzen ve pigment.
5. KULLANIM ENDİKASYONLARI
Bu cihaz vinilpolisiloksan ölçü materyalleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş bir aksesuardır. Ölçü materyali ile deliksiz metal veya rezin ölçü kaşıkları arasında yapıştırma simanı görevi görür. Ölçü ağız boşluğundan çıkarıldığında, ölçü materyalinin ölçü kaşığından ayrılmasını engeller. Bu cihaz, diş hekimleri tarafından ve dental tedavi amaçları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
6. KONTRENDİKASYONLAR
Bu cihaz gebe olan diş tedavisi personeli tarafından kullanılmamalıdır. Kaza eseri ve istenmeden oluşan temaslarda, materyalin içeriğinde yer alan toluen gebe kadınlarda sağlık ve güvenlik problemlerine yol
açabilir. Tedbir olarak, bu ürün gebe kadınlar ile KULLANILMAMALIDIR.
7. YAN ETKİLER
Cihaz ile kaza eseri doğrudan veya dolaylı yoldan oluşan temaslarda tahriş, kızarma veya hipersensitivite reaksiyonu oluşabilir.
8. KLİNİK YARARLAR
Cihaz, ölçü ağız boşluğundan çıkarıldığında, ölçü materyalinin ölçü kaşığından ayrılmasını engeller.
GENEL UYARILAR/ÖNLEMLER
• Ürünün kullanım talimatları ürün kullanıldığı süre boyunca muhafaza edilmelidir.
• Bu cihazlar yalnızca profesyonel dental tedavi ortamında (gerekli yasal izinlere sahip devlet veya özel sağlık kuru- luşları) ve diş hekimleri tarafından kullanılmalıdır.
• Malzemeyi aşağıdaki koşullarda kullanmayın:
- şişenin üzerindeki etikette parti ve son kullanma tarihi bilgileri yoksa veya silinmiş ise;
- değişken veriler (parti ve son kullanma tarihi) artık okunamaz durumdaysa; bu durumda bertaraf etme bölü- münde açıklandığı şekilde ürünü bertaraf ediniz;
- primer ambalaj (şişe) hasar görmüş ise.
• Güvenlik Veri Sayfası talep üzerine tedarik edilir.
9.ADIM ADIM TALİMATLAR
HAZIRLIK İŞLEMLERİ:
1. Kullanmadan önce talimatları okuyun.
2. Ellerinizi dezenfekte edin ve yeni bir çift, kontamine olmamış tek kullanımlık nitril veya vinil eldiven giyin. Bir yüz maskesi, koruyucu gözlük ve uygun iş kıyafetlerini giyin.
CİHAZIN KULLANIMINA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR/UYARILAR:
• Ürünü delikli veya plastik ölçü kaşıkları üzerinde KULLANMAYIN. • Ürün hastalar ile doğrudan teması AMAÇLAMAZ. Ürünü doğrudan hastanın ağzının içinde KULLANMAYIN. • Ürünü ölçü kaşıklarına uygularken çıkan buharları SOLUMAYIN: - bir yüz maskesi, koruyucu gözlük ve uygun iş kıyafetlerini giyin;
- ürünü yalnızca iyi havalandırılan, çalışma alanından uzak olan bir yerde kullanın;
- kullandıktan hemen sonra şişeyi kapatın.
• Cilt ve gözler ile temastan kaçının. Temas durumunda, akan su altında bol su ile durulayın. Tahriş devam ederse doktora başvurun.
• Yapıştırma simanını sadece ve yalnızca ölçü materyali ile doğrudan temas edecek olan ölçü kaşığının İÇERİSİNE uygulayın. Ürünün dış kenarlara uygulanmasını önlemeye dikkat edin.
• Ürünün doğru kullanımını ve hastanın güvenliğini güvence altına almak için, solvent buharlaşma sürelerine (ter- cih edilen kurutma yöntemine bağlı olarak en az 3 veya 5 dakika) mutlaka titizlikle bağlı kalın.
• Eğer ürün ölçü kaşığına uygulanamayacak ölçüde fazla yapışkan kıvamlı ise, ürünün bertaraf edilmesi ile ilgili 11. bölümde verilen talimatlara uygun olarak ürünü bertaraf edin.
• Ürünü kendi orijinal, kapalı şişesi içerisinde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan, serin, iyi havalandırılan bir yerde (5°C/41°F 27°C/80°F) ve ısı, serbest alev, kıvılcım veya diğer tutuşturma kaynaklarına maruz kalmayacak şekilde bunlardan uygun uzaklıkta muhafaza edin.
• Şişe üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
• Ölçü kaşıkları üzerindeki kurumuş yapıştırma simanı kalıntıları aseton yardımıyla çıkartılabilir.
• YUTMAYIN.
CİHAZIN KULLANIMI:
Ürün ile işlem alanının dışında çalışın, ürünü yine işlem alanının dışında, vücut sıvıları sıçralamalarından, püskürtümlerinden ve aerosol parçacıklarından yeterli uzaklıkta uygulayın ve muhafaza edin:
1. Şişeyi açın ve ürün ile birlikte gelen fırça yardımıyla, kontamine olmamış ve kuru ölçü kaşığının (kullanıma hazır veya daha önceden temizlenmiş, dezenfekte edilmiş ve sterilize edilmiş) yalnızca iç yüzeylerine ince ve eşit bir tabaka şeklinde ürünü uygulayın.
2. Solventin buharlaşmasını durdurmak için kullanımın hemen ardından şişeyi kapatın ve solüsyonun içindeki fırçanın ıslanması için ürünü çalkalayın.
3. Uygulanan yapıştırma simanını, hafif bir hava jetine en az 3 dakika maruz bırakarak veya durağan havaya en az 5 dakika maruz bırakarak kurutun.
4. Ölçü kaşığını, yapıştırma simanının uygulandığı tüm alanları kapatmaya dikkat ederek tercih ettiğiniz ilave silikon ile doldurun.
10. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE DEZENFEKTE EDİLMESİ:
Bu ürün, kullanıcı tarafından TEMİZLENEMEZ ve DEZENFEKTE EDİLEMEZ bir cihazdır. Bulaşıcı ajanların bulaşma riskini en az
düzeye indirgemek için aşağıdaki talimatları takip edin:
• ürün ile çalışırken her zaman yeni, kontamine olmamış nitril veya vinil eldivenleri giyin. Eğer eldivenler kontamine olursa, ürünü elinize almadan önce eldivenleri derhal değiştirin;
• ürünü işlem alanının dışında, vücut sıvıları sıçralamalarından, püskürtümlerinden ve aerosol parçacıklarından yeterli uzaklıkta uygulayın;
• ürünü yalnızca doğru şekilde yeniden kullanılabilir duruma getirilmiş ve kuru ölçü kaşıkları üzerinde kullanın;
• kullanımın hemen ardından şişeyi kapatın ve solüsyonun içindeki fırçanın ıslanması için ürünü çalkalayın;
• ürünü işlem alanının dışında, vücut sıvıları sıçralamalarından, püskürtümlerinden ve aerosol parçacıklarından yeterli uzaklıkta muhafaza edin.
Ürünün herhangi bir kısmının kullanım sırasında kontamine olması durumunda, ürünü bertaraf etme bölümünde açıklandığı şekilde onu bertaraf edin.
11. TEKNİK VERİLER
Solvent buharlaşma süreleri kullanılan kurutma yöntemine göre değişir:
- hava jeti uygulandığında en az 3 dakika
- durağan havada en az 5 dakika

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı