Menu
Sepetim

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer İntro Pack Set

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer

Compoglass® F kompomer esaslı, ışıkla sertleşen, radyoopak bir restoratif materyaldir. Compoglass F 400–500 nm aralığında dalga boyuna sahip ışıkla (mavi ışık) sertleşir. Compoglass F cam iyonomer simanların avantajlarını ışıkla sertleşen kompozit materyallerinkilerle birleştirmektedir.

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer Birleşimi

Monomer matriksi dimetakrilatlardan oluşur (ağırlıkça %19,30). İnorganik dolgu maddeleri itterbiyum triflorür, Ba-Al-florosilikat camı ve sferoid karışımlı oksitten oluşmaktadır (ağırlıkça %80,5). Ayrıca başlatıcılar, stabilizatörler ve pigmentler içerir (%0,20). Toplam inorganik dolgu maddesi miktarı hacimce %57,5 veya ağırlıkça %80,5'tir. Parçacık boyutu0,2 ila 3,0 µm arasındadır.

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer Endikasyon

– Süt dişllerinin restorasyonu

– Sınıf V dolgular (diş boynu çürükleri, kök erozyonları, kama fleklindeki defektler)

– Sınıf III dolgular

– küçük ila orta boy sınıf I ve II restorasyonlar

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer Kontrendikasyon

Compoglass F restorasyonların yerleştirilmesi şu hallerde kontrendikedir:

– Hastanın Compoglass F'nin bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik olduğunun bilinmesi;

– Belirtilen çalışma tekniğinin uygulanamaması;

– Direkt ve indirekt pulpa kaplamalarında;

– İkinci dentisyon dişlerinde stres yükü alan, daimi oklüzal restorasyonlarda.

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer Etkileşimler

Öjenol/karanfil ya¤ı içeren maddeler kompomerlerin polimerizasyonunu baskılayabilir. Bu maddeler Compoglass F ile birlikte kullanılmamalıdır.

Katyonik ağız çalkalayıcılar, plak çözücü ajanlar ve klorheksidin renk değişilikliğine neden olabilir.

İvoclar Vivadent Compoglass F Kompomer Kullanım Şekli

1. Renk seçimi

Renk seçiminden önce dişleri temizleyin. Renk, dişler henüz nemli durumdayken belirlenir.

2. Yalıtım

Tercihen bir rubber dam (örn. OptraDam® Plus) kullanmak suretiyle uygun yalıtımın yapılması gereklidir.

3. Kavite preparasyonu

Kavite preparasyonu adeziv teknik prensiplerine göre, yani diş yapısı mümkün oldu¤unca korunarak yapılır. Keskin iç kenar prepare etmeyin ve çürüksüz bölgeye ek olarak undercut uygulamayın. Kavitenin boyutlarını genellikle çürüklerin ölçüsü veya önceki restorasyonların büyüklüğü belirler.

Anterior dişlerin mine kenarlarını bizote edin. Posterior bölgede yalnızca keskin mine kenarlarının yuvarlatılması gerekir. Çürüksüz servikal defektleri prepare etmeyin. Bunları ponza veya uygun bir temizleme patı (örn. Proxyt® RDA 36, medium) kullanarak ve polisaj lastikleri veya döner fırçalar yardımıyla temizleyin. Diş boynunun etrafındaki skleroze dentini döner bir aletle (elmas bitirme frezi, kaba disk) ince bir tabaka halinde çıkarın.

Ardından tüm kalıntıları temizlemek için kaviteyi su ile yıkayın ve su ve yağ içermeyen havayla kurutun.

4. Pulpa koruması / Kaide

Eğer bir mine-dentin bağlayıcı ajan kullanılıyorsa, kaide materyali uygulamayın. Çok derin kavitelerde, pulpaya yakın bölgeler seçici olarak bir kalsiyum hidroksit astar (örn. ApexCal®) ile örtülmeli ve ardından basınca dayanıklı siman (cam iyonomer siman, örn. Vivaglass® Liner) ile kaplanmalıdır. Mine-dentin adezifleriyle bonding yapma işleminde yararlanabilmek için kavite duvarlarının geri kalan bölümlerini örtmeyin.

5. Matriks / İnterdental kama uygulaması

Proksimal alanı etkileyen kaviteler için sarıcı bir matriks veya bölümlü bir matriks kullanın ve kamalayın.

6. Hazırlama / Bonding ajanının uygulanması

Bonding ajanının hazırlanması ve uygulanması kullanılan ürünün kullanma talimatları doğrultusunda yapılır. Ivoclar Vivadent kendinden asitleyici bir adezivin, örneğin Adhese® Universal adezivin kullanılmasını önermektedir.

7. Compoglass F'nin uygulanması

– Optimum sonuçlar elde etmek için Compoglass F, en fazla 3 mm'lik (açık renkler için) ya da 2 mm'lik katmanlar (koyu renkler = 340/A4) halinde uygulanmalı ve uygun aletlerle (örn. OptraSculpt®) adapte edilmelidir. Temas noktaları oluşturmanın zor olduğu büyük kaviteler

için özel bir temas noktası aleti (örn. OptraContact) kullanın.

– Tam polimerizasyon için maruziyet süresinin yeterli olması gerekir.

Tavsiye edilen maruziyet süreleri ve ışık şiddeti için

– Sertleştirme ışığının çıkış penceresini mümkün olduğu kadar restorasyona yakın tutun.

– Bir metal matriks kullanılması durumunda matriks çıkarıldıktan sonra bukkal ve lingual/palatinal yönlerden ek olarak ışın uygulayın.

8. Bitirme / Oklüzyon kontrolü / Polisaj

Polimerizasyondan sonra materyal fazlalıklarını uygun bir bitime frezi (örn. Astropol® F) veya ince grenli elmas frezle temizleyin. Proksimaldeki materyal fazlalıklarını esnek diskler, bitirme fleritleri veya elmas kaplı törpülerle temizleyin. Oklüzyon ve artikülasyonu kontrol edin ve restorasyonun yüzeyinde erken temas noktaları veya istenmeyen oklüzal izleri önlemek için gereken düzeltmeleri yapın. Restorasyonun yüksek derecede parlak olması için polisaj diskleri ve polisaj fleritlerinin yanı sıra silikon parlatıcılar (örn. OptraPol®) kullanın.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı