Menu
Sepetim

Kulzer Charisma Opal Kompozit Tek Tüp

Kulzer Charisma Opal Kompozit Tek Tüp
Kulzer Charisma Opal Kompozit Tek Tüp

Mevcut Seçenekler:

CHARISMA® Opal

CHARISMA Opal çok amaçlı, ışıkla polimerize olan, radyoopak, Microglass® bir kompozittir. Oklüzal yüzeyler dâhil anterior ve posterior dişlerin adezivle tutturulan, diş rengindeki restorasyonlarında endikedir. Microglass® filler sistemi estetik sonuçlar ve dayanıklı, çok parlak polisajlı restorasyonlar için tasarlanmıştır. Radyoopasite 2,0– 2,5mm alüminyuma eş değerdir (dentin = 1 mm, diş minesi = 2 mm).
Bu dental malzeme, kontrendikasyonlar dikkate alınarak aşağıdaki endikasyonlar için diş tedavisi gerektiren hastalar için uygundur. Hamile ve emziren kadınlar için tedavi riskleri, doğmamış çocuk veya bebek göz önünde bulundurularak faydalara karşı dikkatle değerlendirilmelidir. Kulzer tıbbi cihazları çiğneme, konuşma ve estetik gibi oral fonksiyonların rehabilitasyonunu sağlar. Kalan diş yapısını ve/veya alveolar çıkıntıyı restoratif veya protetik olarak stabilize ederler.

Endikasyon:

• Black sınıflandırmasına göre sınıf I–V dolgular 
• Dişlerin şekil ve renklerinin düzeltilmesi (örn. diastema kapatılması, konjenital defektler) 
• Travma veya periodontal hastalık nedeniyle lükse olan dişlerin splintlenmesi 
• Süt dişlerinin restorasyonları 
• Porselen ve kompozitin geçici olarak onarılması (uygun bir onarım sistemi ile birlikte) 
• Direkt kompozit veneer yapımı 
• Kor yapımı

Kontrendikasyonlar:

Pulpaya yakın (1 mm’den yakın) dentine uygulanması. Bu ürünün bileşenlerine karşı bilinen veya kuşku duyulan alerji hallerinde bu ürünün kullanımı kontrendikedir. Şu durumlarda kullanmayın (Met)akrilat bileşenlerine karşı bilinen veya şüphelenilen alerji olması halinde.

İçerik:

Baryum Alüminyum Boro Flüor Silikat Cam, BisGMA, TEGDMA, Silika, Titanyum Dioksit, 2,2-Dimetoksi-2-fenlaseton, Amino Benzoikasitester, Kafurkinon, BHT, Floresan Pigmentler, Metalik Oksit Pigmentler, Organik Pigmentler. Charisma Opal, hacim olarak yaklaşık %58 dolgu maddesi içerir, dolgu maddesinin partikül boyutu ise 0,02– 2 μm’dir.

Uygulama İpuçları:

• Lütfen ilk kez kullanmadan önce, herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek için, görsel bir kontrol yapınız. Hasarlı ürünler kullanılmamalıdır. 
• Kompozitler yalnızca oda sıcaklığında kullanılmalıdır. 
• Derin kavite preparasyonlarında pulpaya çok yakın yerlerde veya pulpanın açılmış olması durumunda adezivi uygulamadan önce dentine veya ekspoze bölgeye lokal kalsiyum hidroksit astar uygulanarak cam iyonomer simanla kapatılmalıdır. 
• Restore edilen kavitelerde veya çevresinde öjenol içeren materyaller kullanılmamalıdır, çünkü öjenol Kompozitlerin’in gerektiği gibi polimerize olmasını engelleyebilir. 
• Herhangi bir kontaminasyonu önlemek için şırıngalar için yeterli koruma kullanın. Kontamine olduktan sonra tekrar kullanmayın.

Ürün Kullanımı:

Rubber dam’i yerleştirmeden önce CHARISMA Opal renk kılavuzuyla uygun bir renk veya renk kombinasyonu seçiniz. Dişler kurudukları zaman renkleri önemli ölçüde değişeceği için bu renk seçim işlemi önemlidir. Tedavi edilecek diş yüzeyine elmas frez, karbid frez, frez veya başka bir aşındırıcı aletle işlem yapılmayacaksa, restorasyonun yerleştirilmesinden önce yüzey ponza veya florür içermeyen bir polisaj patı ile temizlenmelidir. Malzemenin klinik olarak yerleştirilmesi, düzeltilmesi ve şekillendirilmesinde yapışmayan plastik, teflon kaplı veya altın kaplı bir yerleştirme el aleti kullanılması önerilir.
1. Nem, kan ve tükürükle kontaminasyonunu önlemeye yönelik olarak rubber dam (Ivory® veya benzeri) kullanılması tavsiye edilir.
2. Kaviteyi klinik kompozit uygulamasında genel kabul görmüş kurallara uygun şekilde prepare ediniz. Daha sonra temizleyip kurutunuz.
3. CHARISMA Opal’in kaviteye uygulanmasından önce diş yüzeyinde uygun bir mine/dentin adezivin kullanılması zorunludur (örn. Kulzer’in GLUMA® adezivleri). Adeziv uygulandıktan sonra tükürük veya kanla kontaminasyonunu engelleyiniz.
Akışkan kompozit malzeme kullanımı (örn. Kulzer’in Charisma® Flow) pürüzsüz bir kavite tabanı oluşturulmasına izin verir ve dolgu malzemesinin adapte olmasına imkan verir). Akışkan bir malzeme katmanı kullandığınızda, onu ilgili kullanma talimatındaki tanımlara uygun olarak uygulayın ve ayrı olarak polimerize edin.
4. CHARISMA Opal’i kaviteye ince tabakalar (maks. 1,5 mm) halinde uygulayınız ve diş yüzeyine veya kavite duvarlarına dikkatlice yerleştiriniz. Alttaki dişte veya restore edilen yüzeyde belirgin renklenme olması halinde CHARISMA Opal’in önerilen opak renklerinden biri kullanılarak ince bir katmanla maskeleme yapmak gerekebilir. 5. Büyük sınıf III veya IV kavitelerde ve anterior dişlerin rekonstrüksiyonlarında aşırı şeffaf görünümü engellemeye yönelik olarak ve ideal estetik sonuçları elde etmek için en derindeki tabakalarda bir CHARISMA Opal opak ton kullanılması gerekir; bu daha sonra mine ve saydam CHARISMA Opal tonları ile kapatılabilir.
6. Charisma Opal’i uygun bir mavi ışıklı polimerizasyon ünitesi (maksimum dalga boyu 450 –480 nm; ışık gücü 1550 –600 mW/cm², örn. Kulzer Translux®) kullanarak aşağıdaki tabloya göre ince katmanlar halinde polimerize edin. Polimerizasyon sırasında, restorasyonun yapım aşamasında dokunulmaması, kontamine olmaması ya da kaldırılmaması gereken yüzeyde bir oksijen inhibisyon katmanı oluşur. Bu katman, daha sonra eklenecek olan kompozit katmanlar için kimyasal bağ işlevi görür.
Translux®-Polimerizasyon Üniteleri veya diğer mavi ışıklı polimerizasyon ünitelerine yönelik Charisma Opal polimerizasyon süreleri ve maksimum katman kalınlığı:
Polimerizasyon süresi Maksimum tabaka kalınlığı
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (saydam opal) 20 s 1,5 mm
A4, OL (opak açık), OM (opak orta), OD (opak koyu), BL (beyazlatılmış) 40 s 1,5 mm
Kulzer ürünlerinin özellikleri üretim, araştırma ve uygulama teknolojisindeki geniş çaplı ölçümlere dayanmaktadır. Teknik gelişmeler yararına ürünümüzde küçük değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.
Not: Işık kaynakları çıkış spektrumu ve ışık şiddeti açısından çok çeşitlilik gösterir. Bütün polimerizasyon süreleri minimum sürelerdir. Kullanıcı, hastada kullanmadan önce ışık kaynağının etkinliğini üretici firma ile kontrol ederek doğrulamalıdır.
7. Son şekillendirme ve polimerizasyon işlemi tamamlandıktan sonra CHARISMA Opal’in bitirme ve polisaj işlemi hemen yapılabilir. Kaba bitirme işlemi için elmas frezler kullanınız. Son bitim ve şekillendirmede en iyi sonuç ince grenli elmas frezler ve çok yivli karbid frezlerle alınır. Proksimal yüzeylerde bant zımparalar kullanılabilir. Son parlatma işlemi için esnek, silikon lastik polisaj uçları, kaplar, diskler, veya benzeri aletler kullanılarak uygun parlaklığa ulaşılabilir (örn. Charisma EasyShine).

Genel notlar:

Lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve diğer bölümlerdeki tüm işleme notlarına dikkatle uyun.
Bu ürünün yalnızca bu kullanma talimatlarına göre kullanılması amaçlanmıştır. Ürünün bu talimatlara aykırı herhangi bir şekilde kullanılması, diş hekiminin takdirine ve sorumluluğuna aittir.
Uyarılar ve güvenlik bilgileri
Gözleri ve cildi tahriş edici olabilir. Ciltle temasından kaçının. Cilt ile temasında alerji yapabilir. Uygun koruyucu eldiven takın. Ürünün cilde teması halinde derhal bol miktarda su ve sabunla yıkayın. Gözlerle temasından sakının. Gözlerde birkaç dakika su ile durulayın. Devam eden şikayet durumunda bir doktora başvurun.

Talimatlar:

• Yukarıda sözü edilen ışıkla polimerizasyon süreleri minimum süreler olup, optimum restorasyon kalitesine ulaşılabilmesi ve malzemenin fiziksel özelliklerinin korunabilmesi için bu sürelerin kısaltılmaması gerekir. 
• Büyük restorasyonların yapımında veya uzun işlem süresi gerektiren restorasyonlarda kompozitin erken polimerizasyonunu önlemek için reflektör ya geçici olarak kapatılmalı ya da çalışma bölgesine gelmeyecek şekilde başka bir yöne çevrilmelidir. 
• Malzeme israfını önlemek için malzemeyi şırıngadan uyguladıktan sonra pistonu çeyrek tur geri çevirerek iç basıncı boşaltın. 
• Her kullanım sonrasında şırınganın kapağını kapatın.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı