Menu
Sepetim

İvoclar Variolink N Resin Yapıştırıcı Siman

Zorlu restorasyonlar için adeziv simantasyon

Variolink N, cam seramik, lityum disilikat ve kompozit reçinelerden yapılmış zorlu restorasyonların adeziv simantasyonu için estetik, ışıkla ve dual sertleşen yapıştırma malzemesidir. İnlay, onlay, kaplama ve kronların yerleştirilmesi için uygundur. 

Son derece estetik sonuçlar

  • Uyumlu renk aralığı, son restorasyonda optimum estetik sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.
  • Dört farklı tonda mevcuttur.

Rahat kullanım

  • Spesifik endikasyonun talebini karşılayacak özelleştirilmiş tutarlılıklar.
  • Yüksek radyopasite sayesinde fazla malzemenin kolay tanımlanması.

Adeziv simantasyon

Aşağıdaki Ivoclar yapıştırıcılarla birleştirilebilir:

  • Tetrik N-Bond Üniversal
  • Söz dizimi
  • ExciTE F DSC

Çalışma süresi

Çalışma ve polimerizasyon süreleri ortam ısısına bağlıdır. Variolink N elde karıştırılmaya başladığı andan itibaren aşağıdaki süreler geçerlidir:

Oda sıcaklığında;

Çalışma süresi: 5 dakika

Poimerizasyon süresi: 12 dakika

Ağız ortamında;

Oda sıcaklığında: 3,5 dakika

Polimerizasyon süresi: 7 dakika

Kullanma Talimatları

Daha ayrıntılı bilgi için Variolink N ile birlikte kullanılan ürünlerin kullanım talimatlarına da bakın.

Geçici protezin çıkarılması ve kavitenin temizlenmesi

Polisaj fırçası ve yağsız ve florürsüz bir temizleme macunu kullanarak kavitedeki veya prepare edilmiş dişteki olası geçici yapıştırma kompoziti artıklarını temizleyin. Su spreyiyle durulayın. Ardından, yağ ve nem içermeyen havayla kurutun.

Aşırı derecede kurutmaktan kaçının.

Not: Alkolle temizleme yapılması dentin dehidrasyonuna yol açabilir.

Restorasyonun denenmesi ve kurutulması

Restorasyonu istenilen Deneme Macunuyla (ör. Variolink N

Deneme Macunu) yerine oturtun ve restorasyonun tonunu, yerine oturmasını ve kapanmasını kontrol edin. Narin ve kırılabilir seramik maddelerin oklüzyonu daimi simantasyon öncesinde kontrol edilirken dikkatli olunmalıdır, çünkü kırılma riski bulunmaktadır. Gerekirse, orta hızda, yeterli suyla

soğutmayla ve hafif basınç uygulayarak ince grenli elmaslarla uyarlamalar yapın. Tüm yüzeyleri parlatın. OptraGate® veya OptraDam Plus gibi uygun yardımcılar kullanılarak yeterli derecede parsiyel veya tam izolasyonun sağlanması zorunludur.

Restorasyon yüzeylerinin ön işlemden geçirilmesi

Diş laboratuvarında ön işlemden geçirilen bir restorasyon

denenirse, restorasyonun bonding yüzeyinin denemeden sonra aşağıdaki gibi hazırlanması gerekir:

 – Deneme sonrasında restorasyonu su spreyiyle iyice durulayın ve yağsız havayla kurutun.

 – Temizleme maddesini (ör. Ivoclean) kullanmadan önce çalkalayın ve restorasyonun bonding yüzeyini bir mikrobrush veya fırça kullanarak tamamen kaplayın.

 – Temizleme maddesinin (ör. Ivoclean) 20 saniye kadar reaksiyon göstermesini bekleyin, ardından su spreyiyle iyice durulayın ve yağsız havayla kurutun.

 – Ardından, restorasyonun bonding yüzeyini uygun bir bonding ajanıyla (ör. Monobond® N) hazırlayın. Kullanılan bonding ajanının Kullanım Talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

Diş laboratuvarında ön işlemden geçirilmemiş restorasyonlar deneme prosedürünün ardından su spreyiyle yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

Ardından, restorasyonun bonding yüzeyini aşağıdaki gibi hazırlayın:

a) Cam seramikten yapılmış restorasyonlar (ör. IPS Empress®)

 – Restorasyonu 60 saniye süreyle %5 hidroflorik asitle (ör.

IPS® Ceramic Etching Gel) ya da restoratif materyal üreticisinin talimatlarına göre asitleyin.

 – Restorasyonu su spreyiyle iyice durulayın ve yağ içermeyen havayla kurutun.

b) Lityum disilikat cam seramikten yapılmış restorasyonlar

(ör. IPS e.max® Press, IPS e.max CAD)

 – Restorasyonu 20 saniye süreyle %5 hidroflorik asitle (ör.

IPS® Ceramic Etching Gel) ya da restoratif materyal üreticisinin talimatlarına göre asitleyin.

 – Restorasyonu su spreyiyle iyice durulayın ve yağ içermeyen havayla kurutun.

c) Kompozit veya fiberle güçlendirilmiş kompozit restorasyonları:

 – Restorasyonun yüzeylerini kumlayın (restoratif materyal üreticisinin talimatlarına uygun şekilde).

 – Gerekirse, restorasyonu bir ultrason cihazında 1 dakika kadar temizleyin.

 – Su spreyiyle iyice durulayın ve yağ içermeyen havayla kurutun

Ön işlemden geçirilmiş yüzeylere fırça veya mikrobrush kullanarak primer (ör. Monobond N) uygulayın, 60 s boyunca reaksiyon göstermesini bekleyin ve güçlü bir hava akımıyla dağıtın.

Önemli! Tüm prosedür boyunca tükürük, kan veya su ile kontaminasyondan kesinlikle kaçınılmalıdır. Kontaminasyon durumunda, cam seramik, lityum disilikat cam seramiği ve kompozit restorasyonların yüzeyleri, fosforik asit ile pürüzlendirilebilir. Ardından, primerin tekrar uygulanması gerekir.

Preparasyonun ön işlemden geçirilmesi ve adezivin uygulanması

Lütfen kullanılan adezivin kullanım talimatlarını izleyin.

Fosforik asit jel ile hazırlama (isteğe bağlı): Seçimli mine pürüzlendirme veya pürüzle ve durula tekniği uygulanarak mineye bağlanma güçlendirilebilir. Prepare edilmemiş mine yüzeyleri fosforik asit jel ile hazırlanmalıdır (ör. N-Etch). Lütfen fosforik asit jelinin kullanma talimatlarına uyun.

a) Seçici mine pürüzlendirme

 Fosforik asit jelini mine üzerine uygulayın ve tepkimeye girmesi için 15-30 saniye bekleyin. Sonra en az 5 saniye kuvvetli bir su akımıyla iyice durulayın ve pürüzlendirilmiş mine yüzeyi tebeşir beyazı bir görünüm alana kadar basınçlı hava ile kurutun.

b) Pürüzleme ve durulama tekniği

 Fosforik asit jelini önce hazırlanmış mine üzerine ve ardından dentine uygulayın. Pürüzlendirici, tepkimeye girmesi için minenin üzerinde 15–30 saniye, dentinin üzerinde ise 10–15 saniye bekletilmelidir. Sonra en az 5 saniye kuvvetli bir su akımıyla iyice durulayın ve pürüzlendirilmiş mine yüzeyi tebeşir beyazı bir görünüm alana kadar basınçlı hava ile kurutun.

Adezivin (ör. Tetric N-Bond Universal) uygulanması

– İşlem görecek olan diş yüzeylerini mineden başlayarak tamamen Tetric N-Bond Universal ile kaplayın.

– Adeziv en az 20 s süreyle diş yüzeyine ovalanarak uygulanmalıdır. Bu süre kısaltılmamalıdır. Adezivin diş yüzeyine ovma yapmadan uygulanması yetersiz uygulama teşkil edecektir.

– Adezivi parlak ve hareketsiz bir film tabakası oluşana kadar yağ ve nem içermeyen basınçlı hava ile uygulayın.

Önemli bilgiler:

– Kalıcı restorasyonun yerine oturma doğruluğunu tehlikeye atabileceğinden materyalin çukur yerlerde birikmesine izin vermeyin.

– Uygulama sırasında yoğun ışığa maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır.

– Uygulama sırasında aplikatörün/kanülün kan, tükürük, sulkus sıvısı veya suyla kontamine olmasını önleyin. Kontaminasyon durumunda, uygulama yeni bir aplikatör/kanül ile yinelenmelidir.

Adezivin ışıkla sertleştirilmesi Tetric N-Bond Universal, 500 ila 1.400 mW/cm2 ışık yoğunluğunda 10 s boyunca ışıkla sertleştirilebilir.

Variolink N Temeli ve Katalistinin Karıştırılması

– Variolink N Temeli ve Katalistini uygulamadan hemen önce bir karıştırma pedi üzerinde 10 saniye süreyle 1:1 oranda karıştırın.

– Çok yoğun bir karıştırma işlemi, macun içine hava sıkışmasına neden olabilir. Bu, polimerizasyonda gecikmeye neden olabilir ve mekanik özellikleri tehlikeye atabilir.

– Variolink N ışıkla sertleşen/dual sertleşmeli bir materyaldir ve mavi ışığa (çalışma ışığı, ortam ışığı) karşı hassastır.

Uygulama sırasında yoğun ışıktan kaçının.

– Karıştırılmış Variolink N’nin çalışma süresi, 37 °C sıcaklıkta yaklaşık 3,5 dakikadır.

Restorasyonun oturtulması

İnleyler, onleyler, kronlar ve köprüler

– Karıştırılmış Variolink N’yi bonding yapılacak restorasyon alanına uygulayın.

– Öncelikle restorasyonu hafif basınç ile yerine yerleştirin ve ardından fazlalığı bir fırça ya da başka bir uygun araç ile alın..

– Büyük alanlarda çalışırken, özellikle erişilmesi zor alanlarda fazla materyali zamanında çıkardığınızdan emin olun (proksimal kenarlar veya diş eti kenarları).

– Basıncı artırın ve birkaç saniye boyunca koruyun. Bu şekilde dışarı çıkan fazlalık Variolink N malzemesini bir fırçayla giderin.

Kaplamalar

– Variolink N’yi uygulama ucu veya bir fırça/spatulayla doğrudan restorasyonun iç yüzeyine uygulayın.

 Not: Variolink N Base önceden adezivle işlem görmüş bir preparasyona doğrudan uygulanması -kullanılan adezive bağlı olarak-, sertleştirme sürecinin hızlanmasına neden olarak restorasyonun uyum doğruluğunu etkileyebilir.

– Restorasyonu hafif basınç uygulayarak yerine oturtun ve fazlalığı uygun bir araç (ör. spatula, fırça) ile alın.

– İşleme süresinde, özellikle erişilmesi zor alanlarda fazla materyali çıkardığınızdan emin olun (proksimal alanlar ve diş eti kenarları).

– Basıncı artırın ve birkaç saniye bekleyin.

– Basıncı koruyarak kaplamanın orta bölgesini yaklaşık 650 mW/cm2 ışık yoğunluğunda 3–4 saniye (ör. Bluephase C8, DÜŞÜK modu) sertleştirerek restorasyonun yerine sabitlenmesini sağlayın.

Önemli: Proksimal veya marjinal bölgelerde doğrudan ışıkla sertleştirme yapmayın!

– Fazlalıkları uygun bir araç ile giderin. Bunu yaparken, fazlalık malzemeyi marjinal alanlardan gidermemeye özen gösterin.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı