Menu
Sepetim

İvoclar Tetric N Bond Universal

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Ürün Özellikleri

Tetric® N-Bond Universal, mine ve dentin için ışıkla sertleşen, tek bileşenli bir dental adezivdir.

Tüm pürüzlendirme teknikleriyle (total-etch, self-etch ve selective-etch teknikleri) uyumludur. Tetric N-Bond Universal, 500 ilâ 1.300 mW/cm2 ışık şiddetinde 10 s boyunca ya da 1.800 ilâ 2.200 mW/cm2 ışık şiddetinde 5 s boyunca ışıkla sertleştirilebilir.

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Endikasyonlar

Anterior ve posterior dişlerde eksik diş dokusu, anterior ve posterior bölgede kısmi dişsizlik

Uygulama alanları

– Direkt yerleştirilen, ışıkla sertleşen kompozit ve kompomer restorasyonları

– Işıkla, kendiliğinden ve dual-cure kompozitlerle direkt yerleştirilmiş kor yapımları – Kırılmış kompozit ve kompomer restorasyonlarının onarımı.

– Işıkla ve dual-cure yapıştırma kompozitleriyle indirekt restorasyonların adeziv simantasyonu – İndirekt restorasyonların geçici/kalıcı simantasyonu öncesinde hazırlanmış diş yüzeylerinin örtülmesi

– Hipersensitif servikal alanların desensitizasyonu

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Kontrendikasyon

– Bileşenlerine karşı hastanın bilinen bir alerjisi varsa, ürünün kullanımı kontrendikedir.

– Direkt pulpa kaplaması

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Kullanım Sınırlamaları

– Tetric N-Bond Universal'i seramik restoratif materyaller için primer olarak kullanmayın. Uygun bir seramik primeri kullanılmalıdır.

– Yeterli aydınlatmanın sağlanamayacağı uygulamalarda (ör. kök kanal postlarının sementasyonu) Tetric N-Bond Universal'ı kullanmayın.

– Öngörülen çalışma tekniği uygulanamıyorsa Tetric N-Bond Universal kullanılmamalıdır.

– Kanüller, koruyucu kılıflar ve tek kullanımlık aplikatörler tekrar kullanılmamalıdır.

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Etkileşimleri

– Peroksit bazlı beyazlaştırma maddeleri ve dezenfektanlar, adezivlerin polimerizasyonunu önleyebilir. Bu tür malzemeler, Tetric N-Bond Universal'in uygulanmasından ≤14 gün öncesinde kullanılmamalıdır.

– Fenolik maddeler (ör. öjenol) Tetric N-Bond Universal'in polimerizasyonunu engelleyebilir. – Tetric N-Bond Universal ile herhangi bir tedavi uygulanmadan önce, tüm demir ve alüminyum bazlı kanama durdurucu ajanları suyla iyice durulayın.

– Tetric N-Bond Universal uygulaması öncesinde florlama ajanları kullanılmamalıdır.

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Klinik Fayda

– Çiğneme işlevinin rekonstrüksiyonu

– Estetik restorasyon

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Bileşimi

HEMA, Bis-GMA, D3MA, MDP, etanol, su, metakrilat-modifiye edilmiş poliakrilik asit, silikon dioksit, kafur kuinon, etil p-dimetil aminobenzoat, 2-dimetil aminoetil metakrilat.

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Uygulama

1 İndirekt ve direkt restorasyonlar için uygulanacak prosedür

1.1 İzolasyon

Uygun yardımcılar kullanılarak parsiyel veya tam izolasyonun sağlanması zorunludur.

1.2 Pulpa koruması/kavite astarı

Çok derin kavitelerde, pulpaya yakın alanlar seçici olarak kalsiyum hidroksit astar ile örtülmeli ve ardından basınca dayanıklı siman (ör. cam iyonomer siman) ile kaplanmalıdır.

1.3 Fosforik asit jel ile hazırlama

Seçimli mine pürüzlendirme veya "pürüzle ve durula" tekniği uygulanarak mineye bağlanma güçlendirilebilir. Prepare edilmemiş mine yüzeyleri her zaman fosforik asit jel ile pürüzlendirilmelidir. Lütfen fosforik asit jelinin Kullanma Talimatına uyun.

a. Seçici mine pürüzlendirme

Fosforik asit jelini mine üzerine uygulayın ve tepkimeye girmesi için 15–30 saniye bekleyin. Sonra en az 5 saniye kuvvetli bir su akımıyla iyice durulayın ve pürüzlendirilmiş mine yüzeyi tebeşir beyazı bir görünüm alana kadar yağ ve su içermeyen basınçlı hava ile kurutun.

b. Pürüzleme ve durulama tekniği

Fosforik asit jelini önce prepare edilmiş mine üzerine ve ardından dentine uygulayın. Pürüzlendirici, tepkimeye girmesi için minenin üzerinde 15–30 saniye, dentinin üzerinde ise 10–15 saniye bekletilmelidir. Sonra en az 5 saniye kuvvetli bir su akımıyla iyice durulayın ve pürüzlendirilmiş mine yüzeyi tebeşir beyazı bir görünüm alana kadar yağ ve su içermeyen basınçlı hava ile kurutun.

1.4 VivaPen® ve şişenin kullanılması

a. VivaPen®

– VivaPen'in kapağını, eşzamanlı olarak dışarı çekerken fark edilir bir direnç hissedilene kadar çevirerek çıkarın.

– VivaPen fırçası kanülünü yerine oturtarak takın. Ekli kanül, direnç hissedilen noktaya kadar döndürülerek istenilen konuma getirilebilir. Dikkat: Kanülün direnç noktasını geçecek şekilde döndürülmesi, kanülün yerinden çıkmasına neden olacaktır!

– Hijyenik nedenlerden dolayı daima bir VivaPen koruyucu kılıf kullanın, kanül kılıfı delip çıkıncaya kadar kanüllü Pen'i koruyucu kılıfa sokun.

– Koruyucu kılıfı kullanmadan önce kağıt ayırma şeridini çıkarın.

– Koruyucu kılıfı kullanarak kanülün yanlışlıkla ayrılma riskini de azaltırsınız.

– Kanül tüpü 90° bükülebilir. Dikkat: Kanülün birkaç defa bükülmesi veya kanül merkezinden bükülmesi, kanülün kırılmasına neden olabilir. Aşırı bükme, kanül tüpünün tıkanmasına neden olabilir.

– Her hasta için yeni bir kanül ve koruyucu kılıf kullanılmalıdır.

– Düğmeye sıkıca bastırın ve kanül ucu Tetric N-Bond Universal ile ıslanana kadar bekleyin. Gerekli olması halinde, yineleyin. Kanül ucunun ıslandığı Tetric N-Bond Universal'in görünür bir şekilde sarı renk almasıyla anlaşılır.

– Adezivi ışıktan koruyun.

– Aynı hasta üzerinde birkaç defa ya da belirli bir süreyi aşacak şekilde kullanılması halinde, nemlendirilmiş kanülün ışıktan korunması gerekecektir.

– VivaPen'i kullandıktan sonra koruyucu kılıfı ve kanülü çıkarın. VivaPen'in fırçasının kanülü, eşzamanlı olarak dışarı çekerken direnç noktası aşılacak şekilde çevirerek çıkarılır.

– Kullanım sonrasında VivaPen'i orijinal kapağıyla kapatın.

İVOCLAR TETRİC N BOND UNİVERSAL Uygulama Notları

– VivaPen'i ilk defa kullanacağınızda, VivaPen'in yapımı gereği kanülü ıslatmak için kaleme birkaç kez tıklatmanız gerekebilir. Bu, VivaPen'in gösterilen dolum seviyesini ya da işlevini etkilemez.

– VivaPen'i dezenfektan solüsyonlarına daldırmayın ya da otoklavdan geçirmeyin.

– Yeniden kullanılabilir VivaPen’in koruyucu kılıfla kaplı olmayan kısmının hastanın ağzıyla temas etmesini önleyin.

– Kontaminasyon durumunda VivaPen’i atın.

– Kanül kontamine olmuşsa (ör. kanül yere düşürülmüşse), yenisiyle değiştirilmelidir.

– Diğer üreticilerin sunduğu kanüller VivaPen ile uyumlu olmadığından bunlar kullanılmamalıdır.

– Saydam dolum seviyesi ölçerin renkli göstergesi, VivaPen'de kalan adeziv miktarını belirtir. Renkli göstergenin artık görünür olmaması, VivaPen'in boş olduğunu gösterir.

b. Şişe

– İstenilen miktarda Tetric N-Bond Universal ürününü bir karıştırma kuyusuna koyun ve tek kullanımlık bir aplikatör kullanarak uygulayın.

– Adezivi ışıktan koruyun.

– Şişeyi her kullanım sonrasında dikkatlice kapatın.

– Her bir uygulama için yeni bir tek kullanımlık aplikatör kullanılmalıdır. Uygulama notları Şişeyi ağız içinde kullanmayın. Hijyenik nedenlerden dolayı, uygun uygulama destekleri kullanılmalıdır.

1.5 Adezivin uygulanması

– İşlem görecek olan diş yüzeylerini mineden başlayarak tamamen Tetric N-Bond Universal ile kaplayın.

– Adeziv en az 20 s süreyle diş yüzeyine ovalanarak uygulanmalıdır. Bu süre kısaltılmamalıdır. Adezivin diş yüzeyine ovma yapmadan uygulanması yetersiz uygulama teşkil edecektir.

– Tetric N-Bond Universal'i parlak ve hareketsiz bir film tabakası oluşana kadar yağ ve nem içermeyen basınçlı hava ile uygulayın.

Önemli bilgiler:

– Kalıcı restorasyonun yerine oturma doğruluğunu tehlikeye atabileceğinden materyalin çukur yerlerde birikmesine izin vermeyin.

– Uygulama sırasında yoğun ışığa maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır.

– Uygulama sırasında aplikatörün/kanülün kan, tükürük, sulkus sıvısı veya suyla kontamine olmasını önleyin. Kontaminasyon durumunda, kavite tekrar durulanmalı ve prosedür yeni bir aplikatör / kanül ile yinelenmelidir.

1.6 Adezivin ışıkla sertleştirilmesi

Tetric N-Bond Universal, 500 ilâ 1.300 mW/cm2 ışık şiddetinde 10 s boyunca ya da 1.800 ilâ 2.200 mW/cm2 ışık şiddetinde 5 s boyunca ışıkla sertleştirilebilir. Işık kılavuzunun ucunun çapı restorasyon çapından küçükse, restorasyonun tüm bölgelerinin kaplandığından emin olmak için birkaç polimerizasyon uygulayın.

 

1.7 Restoratif veya yapıştırma kompozitinin uygulanması

Kullanılan restoratif ve/veya yapıştırma kompozitinin kullanım talimatlarına uygun şekilde ilerleyin.

2.2 Kırılmış kompozit dolgularının/kompozit restorasyonlarının ışıkla sertleşen malzemelerle ağız içinde onarımı için prosedür

– Onarılacak restoratif yüzeyi bir elmas bitirme frezi ile pürüzlendirin, su spreyi ile iyice temizleyin ve yağ ve nem içermeyen basınçlı hava ile kurutun.

– Tetric N-Bond Universal ürününün direkt uygulaması için talimatlara göre ilerleyin.

2.3 Tetric® CAD restorasyonlarının pürüzlendirilmesi için prosedür

Tetric CAD'ın kullanım talimatlarına uygun şekilde ilerleyin.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Bilgilendirme Yazısı